Wednesday, April 8, 2009

LUI CHA

Kemari sempat keluar enda lama dibai Regina Ho seduai Alice Wee makai lui cha ba Green Road dia, berimbai simpang Jalai Intan enggau Jalai Tengah. Kira keterubah iya mih nya, nguji makai lui cha tu. Taja pia, lui cha nya sigi antara pemakai ti umbas iya mega tebilang ba Kuching ditu, kelebih agi ba bala sida ti ari raban bansa Hakka tu.


Enti sema keterubah iya makai, sigi amai tekenyit enggau asai iya. Tusah ka nerang baka ni asai lui cha tu. Betul-betul organik, nyau ngasai diri nyadi baka vegetarian aja maya makai nya.

Tang favourite aku, iya empu sup gadung nya. Berasai kekelat tabar baka makai teh herba tang maya begulai enggau bala sayur enggau kachang tanah sereta perengka bukai ti digulai dia, tau berasai manis.


Tajapan enda teleba makai tu, mayuh utai ti gadung sereta disedia mata' lalu nyau tak bechampur mih asai; ni ti kelat, manis, tabar, tang pelaba aku sigi manah mih enti diempa selalu. Tau mulaika pengerai sereta pemanah ngagai tubuh.

Nadai nyual ai irup ba alai dia. Mina bisi nyendia siti ai ti dikumbai sida Sup 5 Rasa. Agi belala, taja enda kala ensepi terubah iya. Ila ngejung kia baru, mai bala raban bukai....Enggau ruang sereta peluang tu mega, deka meri TAHNIAH ngagai Malcolm Mussen Lamoh laban udah menang enggau majoriti 1,854 undi maya bepilih ba sitak parlimen N29 Batang Ai dia, kena 7 April 2009 tu tadi.